Peter Verlinden: Buitenlandberichtgeving

Peter Verlinden is al meer dan 35 jaar actief als journalist (eerst in de geschreven pers, daarna bij de openbare omroep VRT) en heeft zich de afgelopen 25 jaar vooral gespecialiseerd in (Centraal-)Afrika, een bijzonder moeilijk werkterrein, zeker wat de onderzoeksjournalistiek betreft. Van 1996 tot 2005 was hij ook chef van de buitenlandredactie van de VRT en in die functie verantwoordelijk voor de volledige aanpak van de buitenlandberichtgeving. Als ‘senior-journalist’ blijft hij ook vandaag nog geregeld betrokken bij de redactionele aanpak op de VRT-buitenlandredactie. Hij is tevens lid van de Deontologische Adviesraad van de VRT-Nieuwsdienst.

In dit college vertrekt hij van de vereisten en aanpak van de buitenlandberichtgeving, zoals die op dit ogenblik op de meeste redacties gebeurt, om dan enkele concrete dossiers voor te stellen (selectie, research, productie). Die eigen voorbeelden situeren zich op het Afrikaanse terrein maar de aanpak en professionele vereisten zijn evengoed toepasbaar elders in de wereld. Tijdens en na afloop van dit college is er gelegenheid om in dialoog in te gaan op ook andere dossiers.