Evert De Vos: interviewtechnieken

Evert de Vos (1960) is sinds augustus 2013 redactiechef van De Groene Amsterdammer. Hiervoor was hij onder meer hoofdredacteur van J/M voor Ouders en redacteur, later adjunct-hoofdredacteur, van het weekblad Intermediair. Bij Intermediair was hij verantwoordelijk voor onderzoeksjournalistiek en stond hij aan de basis van het ‘Grote Werkgeversonderzoek’ en het onderzoek ‘Topinkomens in de non-profitsector’, dat uiteindelijk aanleiding vormde voor het instellen van de Balkenende-norm. Voor PGO Support, een netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties en De Redactie verzorgt hij diverse journalistieke cursussen. Daarnaast is hij ook voorzitter van de VVOJ, de Vlaams-Nederlandse vereniging voor onderzoeksjournalistiek.

In deze les geeft Evert De Vos 18 zeer praktische tips om een interview tot een succes te maken. Eén van de doelstellingen: hoe bereik ik het twééde verhaal?