Gie Goris: onderzoeksjournalistiek in Pakistan en Afghanistan

Gie Goris is sinds december 1990 voltijds actief in de mondiale journalistiek, eerst als hoofdredacteur van Wereldwijd (1990-2002), daarna als hoofdredacteur van MO* (2003 — vandaag). Expertise: cultuur en religie in het kader van conflict en menselijke ontwikkeling; interculturaliteit en mondialisering; islamisme sinds 9/11. Regionaal is hij gespecialiseerd in Azië (Van Iran tot Indonesië, van Centraal-Azië tot Zuid-Azië), met de jongste jaren een grote focus op de regio rond Afghanistan.

In deze gastles stelt hij het mondiaal magazine MO* en deelt hij zijn ervaringen en tips over journalistiek bedrijven in Azië en dan meer bepaald in Afghanistan en Pakistan.