Ivan Declercq: Freelancing, hoe doe je dat?

Je hebt gekozen voor een weg in de journalistiek. Terecht, het is een prachtig vak, met veel afwisseling. Waarom zou je dit vak als freelancer uitoefenen? Idealiter omdat je daarvoor kiest, omdat het aansluit bij je karakter om als zelfstandige door het leven te gaan. Maar in de praktijk blijkt dat het zelfstandig statuut vaak de enige manier is om vandaag de dag aan journalistiek te beginnen.

Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal freelancers – ten opzichte van het aantal mensen in vaste dienst – op Belgische redacties de jongste jaren is toegenomen. In Nederland zijn er zelfs al opiniebladen zonder vaste mensen, die volledig op freelancers draaien.

Maar freelancer zijn vergt bijkomende skills. Je moet niet alleen een goede journalist zijn, maar ook een goede ondernemer. En daar komen zaken bij kijken waar mensen in vaste dienst zich niet om hoeven te bekommeren: je moet zelf zorgen voor je sociale zekerheid en eventueel bijkomend pensioen, je wordt met btw-zaken geconfronteerd, je fiscaliteit ziet er anders uit, je auteursrechten bieden je extra mogelijkheden, je moet je ‘productie’ ook kunnen verkopen. En als dat lukt, wat schuift dat dan in Vlaanderen?

Nieuwsgierig? Ivan Declercq, gewezen adviseur voor freelancers bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten, zal een en ander toelichten. Breng vooral je nieuwsgierigheid en al je vragen mee.