Peter Verhaeghe: Wobben in Vlaanderen

Idealiter geeft een overheid – die werkt met geld van de belastingbetaler – rekenschap over wat zij doet voor haar bevolking. De meeste instanties in ons land hebben daartoe zowel actieve als passieve openbaarheidswetgeving geïnstalleerd in hun wetten. Die verschillende wetten op de openbaarheid van bestuur zijn interessant voor de burger, aangezien hij of zij toegang kan krijgen tot informatie, die tot voordien niet of moeilijk beschikbaar was.

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Hij ontleedde overheidsplannen en zocht naar alternatieven. Gaandeweg werd hij zo ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd even ernstig genomen wordt en dat vaak tot kafkaëske situaties leidt.

Vanuit zijn ervaring geeft hij in deze gastles praktische tips mee om de WOB optimaal te gebruiken.