Wobben in Vlaanderen – Christoph Meeussen

Idealiter geeft een overheid – die werkt met geld van de belastingbetaler – rekenschap over wat zij doet voor haar bevolking. De meeste instanties in ons land hebben daartoe zowel actieve als passieve openbaarheidswetgeving geïnstalleerd in hun wetten. Die verschillende wetten op de openbaarheid van bestuur zijn interessant voor de burger, aangezien hij of zij toegang kan krijgen tot informatie, die tot voordien niet of moeilijk beschikbaar was.

Christoph Meeussen specialiseerde zich in de WOB en zal tijdens twee gastcolleges een leidraad aanreiken over hoe je het efficiëntst gebruik maakt van de openbaarheidswetgeving, en bovendien met voorbeelden aantonen welke concrete mogelijkheden die wetgeving biedt, en waartoe ze kan leiden.

www.doorlichter.be
@meeussjes